aktualności

Poseł Agnieszka Hanajczyk prezentuje sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

news_76e8ea2fbce701fa15f3ea4d13ce8314.jpg


Poseł Agnieszka Hanajczyk prezentuje sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada świadczenia rodzicielskie w wysokości tysiąca złotych dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego.

To kolejna rządowa propozycja wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci. Prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw rozpoczną się podczas 92. posiedzenia Sejmu. Projekt zakłada wprowadzenie świadczenia rodzinnego dla rodzin wychowujących dzieci, które do tej pory nie mogły z niego skorzystać.

Ma ono przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowa zlecenie). Propozycja ta realizuje zapowiedź premier Ewy Kopacz z exposé, zgodnie z którą wsparciem maja zostać objęci wszyscy rodzice. Proponowane świadczenie rodzicielskie będzie niezależne od dochodu w rodzinie.

W myśl projektu, począwszy od 2016 r. rodzice, opiekunowie oraz rodziny zastępcze będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka. Nowe świadczenie będzie przysługiwać również tym rodzicom, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r., a od urodzenia jednego dziecka nie minęły 52 tygodnie (w przypadku ciąży mnogiej – 71 tygodni). Projekt przewiduje, że świadczenia będą przysługiwały przez: 52 tygodnie – przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka; 65 tygodni – przy urodzeniu w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci; 67 tygodni – trojga dzieci; 69 tygodni –czworga dzieci; 71 tygodni - pięciorga i więcej dzieci. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało opiekunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Rząd przyjął projekt 31 marca 2015 r. 16 kwietnia 2015 r. wpłynął on do Sejmu. 21 kwietnia 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 14 maja 2015 r. Następnie nad projektem pracowała Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w tym podkomisja nadzwyczajna.


Udostępnij:

Powiązane: